Sabtu, 23 Oktober 2010

Biografi Syaikh Abdul Aziz bin Baz

Syaikh Abdul Aziz bin Baz - Beliau adalah Syaikhul Islam Abu Abdillah Abdul Aziz Abdullah bin Abdurrahman bin Muhammad bin Abdullah bin Baz. Beliau dilahirkan di kota Riyadh pada bulan Dzulhijjah tahun 1330 H dalam lingkungan keluarga yang penuh dengan pancaran ilmu.

Pada mulanya beliau bisa melihat, kemudian pada tahun 1346 H beliau menderita sakit mata sehingga lemah penglihatannya, Kemudian matanya menjadi buta pada tahun 1350 H tetapi Allah menggantinya dengan kepandaian yang luas dalam agama serta kesempurnaan rasa ridha dan kepasrahan kepada rabb semesta alam.

Sudah dimaklumi oleh setiap orang yang memperhatikan, bahwa syaikh Abdul Aziz bin Baz adalah seorang yang luas ilmunya, penuh kebijaksanaan, banyak karya-karyanya, penuh kegiatannya, sangat tekun, tidak lemah, tidak lesu dan tidak bosan.
Selalu berdzikir kepada Allah, baik akhlaknya, tawadhu', sangat takut kepada Allah, banyak memerintahkan kebaikan dan banyak  melarang kemungkaran. Berda'wah kepada Allah dengan ilmu dan hikmah, tegas terhadap ahli bid'ah serta memurnikan tauhid dengan memerangi syirik.

Tidak menjumpai celaan orang  yang mencela agama dan sunnah kecuali beliau segera cepat membantahnya dan menyangkal dengan menggunakan ilmu dan hikmah, bukan sekadar dengan semangat dan emosi. Oleh karena itu hati telah bersatu untuk mencintainya dan akal sehat telah berkumpul untuk menghormatinya dan memuliakannya.

Beliau mulai belajar dan mencari ilmu sejak kecil, telah hafal al-Qur'an sebelum baligh, mengambil ilmu-ilmu agama dan bahasa arab sejak kecil dari sejumlah ulam-ulama besar Nejed dan lain-lain.

Diantara guru-guru beliau

1.  Syaikh Sa'd bin Waqqash Bukhary dari Makkah
2.  Syaikh Sa'ad bin Hamad bin Atiq seorang hakim di kota Riyad
3.  Syaikh Hamad bin Faris
4. Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh seoarang Mufti Saudi dan ini adalah guru beliau yang utama dan yang  terbesar.

JABATAN - JABATAN  YANG  PERNAH  DIDUDUKINYA

Syaikh Abdul Aziz bin Baz pernah menduduki jabatan-jabatan ilmiyah yang tinggi diantaranya:
 1. Jabatan Qadhi di kota Kharj tahun 1357 H-1371 H.
 2. Diangkat sebagai guru di Ma'had Ilmi di Riyadh pada tahun 1372 H dan guru di Fakultas Syari'ah tahun 1373 H-1380 H.
 3. Diangkat sebagai na'ibrais (wakil rektor) Jami'ah Islamiyyah di Madinah  Al Munawwarah pada tahun 1381 H.
 4. Diangkat sebagai Rektor Jami'ah Islamiyyah pada tahun 1390 H-1395 H.
 5. Pada tanggal 14/10/1395 beliau diangkat sebagai mufti umum di Kerajaan Arab Saudi hingga beliau wafat.
Disamping jabatan – jabatan tersebut beliau juga menjadi:
 1. Anggota Haiatu Kibari al-Ulama di Kerajaan Arab Saudi.
 2. Pimpinan tertinggi Lembaga Masjid Sedunia.
 3. Pimpinan al-Majma al-Fiqhi al-Islami yang bernaung di bawah Rabithah al-'Alami Islami.
Serta masih ada lagi jabatan lain yang beliau pegang.

KARYA – KARYA  BELIAU

Beliau banyak menulis buku - buku yang bermanfaat,demikian pula dengan ceramah-ceramah dan pembicaraan-pembicaraanya melalui surat-surat kabar dan  media siaran lainnya. Karya-karya beliau yang masyhur diantaranya:
 1. At-Tahqiquwal-Idhahu li Katsirin min masaili al-Hajji waaz-Ziarah.
 2. At-Tahdziru min al-Bida'.
 3. Risalatani fi az-Zakat wa ash-Shiyam.
 4. Al-qidatu ash-Shahihahwa ma Yudhaadduha
 5. Wujubul-'Amali bi Sunnatir-RasulwaKufru man Ankaraha.
 6. Al-Fawaid al-Jaliyyah min al-Mabahits al-Fardhiyah.
 7. Ad-Da'wahilallahwaAkhlak ad-Du'at.
 8. WujubuTahkimiSyar'illahwanabdzu ma Yukhalifuhu.
 9. Hukmu as-Sufurwa al-Hijab waNikahasy-Syighar.
 10. Naqdhul-Qaumiyyah al-Arabiyyah.
 11. Al-JawabulMufid fi Hukmit-Tashfir.
 12. Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab : Da'watuhuwaShiratuhu.
 13. Tsalatuar-Rosail fish-Sholat.
 14. Hukmu Islam fimanThaa'ana fi al-Qur'an, wa fi rosulillah.
 15. Hasyiyah 'alaAjzai min Kitab : Fathil Bari Syarah al-Bukhari.
 16. Iqamatilbarahin 'alaHukmi man Istaghatsa bi Ghairillah au Shaddaqa al-Kahanatawal-'Arraafin.
 17. Al-Jihad fi Sabilillah.
 18. Al-Durus al-Muhimmah li-'Aammatil -Ummah.
 19. Majmu' al-Fatawa hingga sekarang telah terbit delapan jilid.
Wafatnya

Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz wafat di Riyadh menjelang fajar hari kamis 27 muharram tahun 1420 H dan di makamkan di Makkah. Semoga Allah meridhainya dan menempatkannya dalam keluasan jannahNya.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

http://arabyislam.com

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...