Jumat, 10 September 2010

Biografi Ali bin Abi Thalib

Biografi Ali bin Abi Tholib - Ali adalah seorang pengafal Al Quran yang kuat dan termasuk diantara orang-orang yang pertama kali yang mendapat hidayah islam. Ali berislam dalam usia belia. Ia memiliki nama lengkap , Ali bin Abi Thalib Amir Al Mukminin Abu Al Hasan Al Quraisyi Al Hasyimi.

Akhlak beliau

Ali terkenal zuhud, wara, dan dermawan. Ia menganggap rendah dunia dan selalu beramal untuk akhirat. Ia sangat menguasai ilmu Al Quran. Abu “Abdurrahman As Sulmi pernah berkata, “ Aku tidak pernah melihat seorang yang lebih pandai dalam Al Quran dari pada Ali."

Kehidupan Ali selalu diwarnai dengan Al Quran. Ali berkata tentang dirinya dan karunia Allah kepadanya, “Demi Allah, tidak satu pun ayat yang diturunkan serta kepada siapa diturunkan. Sesungguhnya Allah telah memberikan kecerdasan hati dan lidah yang fasih."

Wafat beliau

Ali syahid terbunuh pagi hari tanggal 17 Ramadhan 40 H. di Kuffah. Ia dibunuh Ibnu Muljam Al Maradi.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

http://arabyislam.com

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...