Kamis, 09 September 2010

Biografi Ibnu Majah

Biografi Ibnu Majah - Nama lengkapnya ialah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al Qazwaini. Lahir pada 207 H. dan meninggal dunia pada 273 H. Ia menekuni bidang hadis, berkelana dan keliling ke berbagai negeri untuk keperluan mencari hadis,sehingga ia sempat mendengar dan mendapat hadis dari murid-murid Malik dan al Laisi bin Sa'd. Hadis-hadisnya diriwatkan banyak ulama. Ia adalah salah seorang tokoh hadis termuka. Tak ketinggalan ia pun telah mengarang kitab as Sunan dan kitab lainnya.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

http://arabyislam.com

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...